24926
tribe_events-template-default,single,single-tribe_events,postid-24926,stockholm-core-2.4,tribe-events-page-template,tribe-no-js,tribe-filter-live,select-child-theme-ver-1.1.2,select-theme-ver-9.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive,events-single,tribe-events-style-full,tribe-events-style-theme
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

#NTG2021 Cymraeg

23 October 2020 - 30 April 2021


Cystadleuaeth Next Tourism Generation 2021

NTG Wales 2021 English Competition Poster

Trefnir y gystadleuaeth hon gan y Next Tourism Generation Project mewn cydweithrediad â Tourism Society Wales a PLANED.
Mae’r gystadleuaeth wedi’i hanelu at bobl sy’n astudio mewn addysg bellach neu addysg uwch, neu at bobl ifanc ar ddechrau eu gyrfaoedd. Y nod yw helpu i hyrwyddo a llywio dyfodol twristiaeth a sgiliau cynaliadwy yn y diwydiant twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru.

Mae’r gystadleuaeth Next Tourism Generation yn gofyn i’r rhai sy’n gymwys ymateb i’r cwestiynau hyn:

Sut olwg ddylai fod ar ddyfodol twristiaeth yng Nghymru?

Pa sgiliau a hyfforddiant fydd eu hangen ar y genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ym maes twristiaeth i gefnogi’r datblygiad cynaliadwy hwn?

Mae’r gystadleuaeth yn agored ifyfyrwyr esydd wedi cofrestru ar gyrsiau yng Nghymru sydd â chydran sy’n ymwneud â thwristiaeth neu letygarwch AC i bobl ifanc sy’n gweithio yn y sector twristiaeth a lletygarwch neu sy’n dyheu am wneud.

Mae pedwar categori, a dylai cystadleuwyr gyfeirio at un maes yn eu hymateb:

  • Y Diwydiant twristiaeth a seilwaith
  • Offer a thechnoleg ddigidol
  • Yr amgylchedd ac ecoleg
  • Cymunedau lleol

Bydd yr enillwyr yn cael gwobr ariannol gwerth £250, a bydd pob cais ar y rhestr fer yn cael cyfle i fynychu symposiwm sgiliau twristiaeth a seremoni wobrwyo, a’r cyfle i gael eu cydnabod gan y prif gyflogwyr.

I gystadlu, rhaid i ymgeiswyr ddarparu Ymateb Digidol i’r cwestiwn (e.e. fideo, cyflwyniad PowerPoint, gwefan neu ap neu rywbeth arall) a chwblhau Ffurflen Gais ar -lein fer gan gynnwys crynodeb 250 gair o’u Hymateb Digidol. Gall ymatebion fod yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Rhannwch ddiweddariadau ar Twitter @NTGWales #NTG2021

Dogfennau Cystadleuaeth:

Gwiriwch y Ffurflen Gais yn llawn cyn ei chyflwyno. Unwaith y bydd yn barod, e-bostiwch y Ffurflen Gais i ntg@planed.org.uk.

Y dyddiad cau i anfon eich cais atom yw hanner nos ar Ddydd Gwener 30 Ebrill 2021.

 

Details

Start:
23 October 2020
End:
30 April 2021